Hasonlóan Európa más országaihoz hazánkban is idősödik a társadalom, egyre több a krónikus beteg. Elkerülhetetlen ezért a népegészségügyi szolgáltatások átszervezése. A betegségek kezelésére összpontosító egészségügyi ellátás mellett a közeljövőben a betegségek megelőzésére és az egészségfejlesztésre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni, ezért azokat az egészségügyi szolgáltatásokat kell a jövőben a középpontba helyezni, amelyek a legnagyobb társadalmi terhet okozó betegségek, kockázati tényezők kezelésére és az egyenlőtlenségek csökkentésére irányulnak. Ennek okán mintegy 11,43 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg az „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című. EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt, amely a lakosság és a jövő generáció egészségi állapotának javításához kíván nagymértékben hozzájárulni az egészségügyi rendszer négy jelentős szakterületének – alapellátás, népegészségügy, betegbiztonság és környezetegészségügy átfogó módszertani fejlesztésével.

A projekt fő törekvése, hogy elősegítse azt a szemléletváltást, amely az egyén, a közösségek és az állam közös felelősségvállalását erősíti a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ, mint konzorciumi vezető és konzorciumi partnerei, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, alapfeladataik ellátásával összhangban a Széchenyi 2020 program keretében közösen valósítják meg a projektet.

A fejlesztés első eleme az alapellátás népegészségügyi fókuszú átalakítása. Egy szakmailag megerősödött, minőségében megújult egészségügyi alapellátási rendszert kell kialakítani, amely a jövőben a lakóhelyhez közel képes magas színvonalon biztosítani a szükségleteknek megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat.

A második elem a népegészségügyi ellátórendszer és szolgáltatások fejlesztése. A projekt keretében a megelőzés innovatív módszertani megújítása a feladat. A projekt közelebb viszi az egészségfejlesztési szolgáltatásokat a lakossághoz, ráirányítva a figyelmet például a testmozgás, az egészséges táplálkozás fontosságára. Külön hangsúlyt fektet a gyermekek egészségfejlesztésére, a mentális egészség javítására valamint a mentális betegségek megelőzésére irányuló módszerek kidolgozására.

Harmadik elem a betegbiztonság témaköre, amely olyan szervezeti kultúrát és szemléletet kíván megteremteni az egészségügyi szolgáltatók körében, hogy képesek legyenek felismerni és csökkenteni a kockázatokat az egészségügyi beavatkozások végzése során. A projekt módszertani fejlesztéseket végez a hibák és nemkívánatos események rendszerszintű megelőzéséhez, és elősegíti az ellátás során felmerülő betegbiztonságot érintő problémák korai felismerését és kezelését.

A negyedik elem célja a lakosság környezeti eredetű betegségterhének csökkentése: a régi kiépítésű ivóvízhálózatból származó és az ivóvízben megjelenő ólom-tartalom felmérése, egészségre gyakorolt hatásának megismerése, a káros hatások csökkentése. A pollenallergiások számára az egész országra kiterjedő pollen előrejelző rendszer épül ki – weboldallal és mobiltelefonos applikációval – amely napi szintű, személyre szabott előrejelzést is lehetővé tesz.

COVID19 alprojekt

2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az új koronavírus okozta járványt világjárvánnyá nyilvánította. A Föld országaiban több millió fertőzöttet regisztráltak és a vírus által okozott halálozások száma meghaladja az 3 millió főt.

Magyarország hatékony szakmai és szakmapolitikai intézkedéseket vezetett be, mely sikeresen kezelte a világjárvány káros hatásait. 2020. tavaszán elkészült egy kiváló szakmai projekt-tervezet „COVID-19 JÁRVÁNYRA ADOTT KOMPLEX VÁLASZ” címmel. Az idő előre haladtával - az egészégügyi és kutatási tapasztalatok birtokában - azonban a szakemberekben egyre jobban tudatosult, hogy pandémia terjedése csak megfelelő mennyiségű és minőségű (hatásos, ártalmatlan) oltóanyag birtokában fékezhető meg.

Ezekre az új szakmai adatokra összpontosítva került módosításra az eredeti projekt „COVID-19 JÁRVÁNYRA ADOTT (epidemiológiai és klinikai) KOMPLEX VÁLASZ” címmel.

Az új szakmai terv megtartotta az alapkutatási altémákat, azonban a fő hangsúly a vakcina hazai fejlesztésének és alkalmazásának támogatására helyeződött át, a kutatásokat négy munkacsoportban végzik a kutatók.

NETOK alprojekt

Magyarország Kormánya annak érdekében, hogy egészségügyi kérdésekben segítséget nyújtson és megbízható szakmai válaszokat adjon Magyarország minden lakosa számára, a 1658/2020. (X. 15.) Kormányhatározatában a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ (rövidített név NETOK) létrehozásáról döntött, mely projektelem megvalósításához szükséges forrást az EFOP-1.8.0 projekt összköltségének növelésével biztosította.

A NETOK projektben megvalósítandó fejlesztés alapvető célja az EGÉSZSÉGVONAL, 0-24 órában elérhető contact centeren alapuló elektronikus egészségügyi szolgáltatás elindítása a 1812-es központi hívószámon, mail csatornán és a kapcsolódó portál (egeszsegvonal.gov.hu) normál, táblagép és mobil nézetű felületein, az integrált, mesterséges intelligencia funkciókkal támogatott chatbot segítségével.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk